9 października 2019

FAQ

 1. Kto ma dostęp do danych w backupie?

Bez znajomości loginu i hasła użytkownika nie ma dostępu do danych w backupie. Wszystkie pliki szyfrowane są już na urządzeniu użytkownika (AES 256) i w takiej formie przesyłane, transmisja również jest szyfrowana (SSL). Dane w zaszyfrowanej postaci są poddane replikacji i zapisane na dwóch serwerach w Data Center spełniającym najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Jeśli tylko Ty znasz dane do logowania, to nie ma możliwości, aby do Twojego backupu miały dostęp osoby trzecie, nie ma też możliwości aby dane z backupu wyciekły na zewnątrz.

 

 1. Co to jest backup w chmurze?

Backup to tworzenie kopii bezpieczeństwa ważnych danych w celu ich odtworzenia po ewentualnej utracie lub uszkodzeniu. Chmura (ang. cloud computing) to z kolei model usług, który zakłada przechowywanie aplikacji i informacji na serwerach umieszczonych poza lokalną siecią i nie na komputerze użytkownika.

 

 1. Jak mogę dostać się do swojego backupu?

Do swoich zbackuowanych danych można dostać się poprzez:

 • aplikację na komputerze,
 • aplikację na urządzeniach mobilnych.

 

 1. Skąd wiadomo, że backup wykonał się poprawnie?

Możesz otrzymywać powiadomienia, o każdej kopii zapasowej. Informacja będzie wyświetlana na ekranie lub wysyłana w wiadomości e-mail. Dodatkowo masz dostępne logi, które informują Cię o statusach wykonanych backupów, możesz je podejrzeć w każdej z aplikacji.

 

 1. Co się dzieje gdy zostanie przekroczona pojemność konta?

Zanim użytkownik osiągnie limit pojemności swojego konta zostanie o tym ostrzeżony drogą mailową, aby mógł podjąć decyzję o ew. jego powiększeniu. W momencie, gdy użytkownik osiągnie maksymalną przestrzeń, ponownie zostanie poinformowany drogą mailową, a backupy przestaną się wykonywać. Zostanie również wstrzymana synchronizacja. Klient w dowolnym momencie może dokonać modyfikacji swojego konta, a tym samym zwiększyć dostępną przestrzeń na jego koncie.

 

 1. Czy kopie w ODO Backup tworzą się automatycznie?

Tak, jeśli zostanie zdefiniowany harmonogram, to raz ustawiony projekt będzie się wykonywał w tle bez ingerencji użytkownika.

 

 1. Czym jest projekt backupu?

Projekt backupu jest to zestawienie typu oraz danych, opcji zaawansowanych, a także częstotliwość backupu tych danych. Użytkownik może tworzyć dowolną ilość projektów, a dla każdego z nich wskazać inne dane oraz ustalić odrębny harmonogram.

 

 1. W jaki sposób mogę usunąć projekt z aplikacji?

W celu usunięcia projektu z aplikacji należy zalogować się do aplikacji i przejść do zakładki Moje projekty, a następnie zaznaczyć pole obok nazwy projektu i kliknąć przycisk Usuń projekt, który znajduje się w dolnej części zakładki. UWAGA: Usunięcie projektu nie skutkuje usunięciem przesłanych danych.

 

 1. Czym jest klucz szyfrujący?

Wszystkie pliki przesyłane za pośrednictwem aplikacji ODO Backup podlegają szyfrowaniu po stronie klienckiej algorytmem AES 256. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z dwóch kluczy, którym będą szyfrowane jego dane. Klucz domyślny – klucz generowany jest automatycznie i przechowywany na serwerach platformy. Klucz użytkownika – użytkownik sam deklaruje swój klucz szyfrujący, który nie jest przechowywany na serwerach.

 

 1. Co zrobić w przypadku zgubienia prywatnego klucza szyfrującego?

Niestety w przypadku utraty prywatnego klucza szyfrującego nie ma możliwości przywrócenia danych, gdyż z przyczyn bezpieczeństwa nie jest on nigdzie przechowywany w platformie ODO Backup.

Jeżeli użytkownik chce nadal korzystać z aplikacji musi w takiej sytuacji dokonać zmiany klucza szyfrującego za pośrednictwem aplikacji klienckiej. Należy pamiętać, że zmiana klucza szyfrującego wiąże się z bezpowrotną utratą wszystkich danych. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie klucza szyfrującego.

 

 

 

Masz pytanie dotyczące ODO Backup? Napisz do nas!