3 października 2017

Backup: reguła 3-2-1

Złota reguła backupu 3-2-1

Istotną regułą dotyczącą kopii zapasowych, która gwarantuje ratunek w przypadku awarii, jest tzw. reguła 3-2-1. Mówi ona, ile potrzeba egzemplarzy kopii zapasowych, jak i gdzie je przechowywać.

Reguła 3-2-1 mówi, że trzeba:

  • posiadać co najmniej trzy egzemplarze danych.
  • przechowywać je na co najmniej dwóch różnych nośnikach.
  • przechowywać jedną kopię zapasową na zewnątrz firmy.

Po co to wszystko?

Trzy egzemplarze kopii zapasowej

Trzy egzemplarze są uzasadnione, żeby zminimalizować ryzyko utraty kopii wskutek awaryjności nośnika. W szczególności więcej niż dwa egzemplarze danych warto mieć po to, aby uniknąć sytuacji, w której oryginał i kopia zapasowa są przechowywane w tej samej lokalizacji fizycznej.

Co najmniej dwa różne nośniki

Również z powodu awaryjności nośników lepiej rozłożyć ryzyko na różne ich rodzaje. Zalecane jest przechowywanie kopii danych na co najmniej dwóch różnych typach pamięci masowej, na przykład na wewnętrznym dysku twardym i nośniku wymiennym (taśmie, zewnętrznym dysku twardym, dysku USB, płycie CD itp.) lub na dwóch wewnętrznych dyskach twardych znajdujących się w różnych lokalizacjach lub w chmurze.

Jedna kopia zapasowa poza firmą

Ważne jest fizyczne odseparowanie kopii danych. W razie np. kradzieży, pożaru czy powodzi wszystkie kopie trzymane w jednym miejscu mogą ulec zniszczeniu.

W przypadku firmy, która nie posiada oddziału czy drugiego biura dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie kopii zapasowych w chmurze.